gayout6
งาน Baltic Pride 2024 สิทธิมนุษยชน
งานสิทธิมนุษยชนที่ใหญ่ที่สุดในทะเลบอลติก Baltic Pride จะกลับมาที่ริกาในปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 15 มิถุนายน พร้อมกับการเดินขบวน "Until We Are All Equal" ในวันที่ 15 มิถุนายน มาทำให้ริกาเบ่งบานในฐานะเมืองบอลติกที่ครอบคลุมและกล้าหาญ พร้อมเชิญชวนสังคม ที่จะยอมรับความหลากหลายของทุกคนมากยิ่งขึ้น!

ในปีนี้ Baltic Pride เชิญชวนให้หัวใจของทุกคนเบ่งบานและเห็นความมหัศจรรย์ของความหลากหลายในตัวเรา เช่นเดียวกับดอกไม้ เราต่างก็มีแก่นแท้ที่แตกต่างกัน และเมื่อรวมกันแล้ว เราก็รวมกันเป็นหนึ่งแห่งความงาม - ทุ่งหญ้าอันหลากหลายที่เต็มไปด้วยดอกไม้ เรายืนหยัดเพื่อสิทธิของชาว lgbtq+Q แต่ในขณะเดียวกัน เราก็ตระหนักดีว่าสิทธิ lgbtq+Q เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนทั้งหมด

กิจกรรมและกิจกรรมต่างๆ มากมายที่อุทิศให้กับสิทธิมนุษยชนจะจัดขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของ Baltic Pride 2024 ไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายที่หลากหลายและให้ความรู้ เวิร์คช็อป การฉายภาพยนตร์ คอนเสิร์ต การแสดง การเดินขบวนเพื่อความเท่าเทียม และอื่นๆ Baltic Pride 2024 จะเป็นสถานที่สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลาย สิทธิมนุษยชน การไม่แบ่งแยก และความยุติธรรม เราจะเฉลิมฉลองด้วยกันและยืนหยัดเพื่อทุกคน เพราะสิทธิที่เท่าเทียมกันเป็นพื้นฐานของสังคมที่ครอบคลุมและยุติธรรมมากขึ้น!

Baltic Pride เป็นงานประจำปีเพื่อเฉลิมฉลองชุมชน lgbtq+Q+ ในรัฐบอลติก โดยเฉพาะลิทัวเนีย ลัตเวีย และเอสโตเนีย เริ่มขึ้นในปี 2009 และได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นงานระดับภูมิภาคที่สำคัญ วัตถุประสงค์หลักของ Baltic Pride คือการส่งเสริมสิทธิที่เท่าเทียมกัน การยอมรับ และความเข้าใจของชุมชน lgbtq+Q+ ในประเทศเหล่านี้ ซึ่งในอดีตบรรยากาศทางสังคมและการเมืองถือเป็นเรื่องท้าทายสำหรับบุคคล lgbtq+Q+ ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น ขบวนพาเหรดภาคภูมิใจ การฉายภาพยนตร์ เวิร์คช็อป การอภิปราย และงานปาร์ตี้
ในแต่ละปี Baltic Pride จัดขึ้นโดยหนึ่งในสามองค์กรนอกภาครัฐของ Baltic lgbtq+Q+ ได้แก่ Lithuanian Gay League (LGL), Latvian Association of lgbtq+ and Friends MOZAIKA และ Estonian lgbtq+ Association (Eesti lgbtq+ Ühing) องค์กรเหล่านี้หมุนเวียนความรับผิดชอบในการเป็นเจ้าภาพระหว่างเมืองหลวงของตน ได้แก่ วิลนีอุส (ลิทัวเนีย) ริกา (ลัตเวีย) และทาลลินน์ (เอสโตเนีย)
ความสำเร็จที่สำคัญของ Baltic Pride ได้แก่ การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหา lgbtq+Q+ ในภูมิภาค การส่งเสริมความรู้สึกของการเป็นชุมชนและการเป็นส่วนหนึ่งของ และการจัดหาพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับบุคคลและพันธมิตร lgbtq+Q+ ในการรวบรวมและเฉลิมฉลองความหลากหลาย นอกจากนี้ กิจกรรมนี้ยังมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไปและความก้าวหน้าทางกฎหมายสำหรับสิทธิ lgbtq+Q+ ในรัฐบอลติก ตัวอย่างเช่น เอสโตเนียกลายเป็นประเทศแถบบอลติกประเทศแรกที่ยอมรับความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันในปี 2016 และการพัฒนาทางกฎหมายอื่นๆ เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้

Gayout คะแนน - จาก 0 การจัดอันดับ
ที่อยู่ IP นี้มี จำกัด