gayout6

เมืองหลวงของรัฐไอโอวาตั้งอยู่ใจกลางรัฐ และต้องขอบคุณคำตัดสินของศาลฎีกาของรัฐที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สวรรค์แห่งความเท่าเทียมกันในการแต่งงานในมิดเวสต์ วิทยาลัยหลายแห่งที่นี่ให้ความรู้สึกที่ก้าวหน้า โดยปกติแล้ว Des Moines จะไม่ล้นไปด้วยผู้มาเยือน แต่นักเคลื่อนไหวเกย์ในพื้นที่กำลังเตรียมพร้อมและโอบรับผู้ไม่อยู่นอกรัฐจำนวนหนึ่งที่เดินทางมาเพื่อผูกปม OneIowa.org กำลังสร้างหน้าทรัพยากรสำหรับการสมรสที่แปลกประหลาด ฉากเกย์ค่อนข้างเล็กโดยมีบาร์และคลับเกย์เพียงไม่กี่แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในหมู่บ้าน East Village ที่เป็นมิตรกับคนเดินถนนทางตะวันออกของตัวเมือง
Des Moines, Iowa, offers a vibrant LGBTQ+ community with various events and hotspots. Here are some gay events and hotspots in Des Moines:

 1. ความภาคภูมิใจของเมืองหลวง: Capital City Pride is an annual LGBTQ+ celebration held in Des Moines. It features a colorful parade, live performances, drag shows, vendor booths, and community gatherings. The festival aims to promote inclusivity and celebrate the diversity within the LGBTQ+ community. Dates and specific details can vary, so it's advisable to check the official Capital City Pride website for the most up-to-date information.
 2. Blazing Saddles: Blazing Saddles is a popular gay bar located in Des Moines. It has been a local LGBTQ+ landmark for many years, providing a safe and welcoming space for the community. The bar offers a lively atmosphere, friendly staff, and a variety of events like drag shows, karaoke nights, and themed parties. It's an excellent place to socialize, make new friends, and enjoy the vibrant Des Moines gay scene.
 3. เดอะการ์เด้นไนท์คลับ: The Garden Nightclub is another prominent gay hotspot in Des Moines. It features multiple dance floors, a spacious outdoor patio, and a welcoming atmosphere. The club hosts regular LGBTQ+ events, including dance parties, guest DJs, and special performances. It's known for its energetic ambiance and diverse crowd, attracting both locals and visitors looking for a fun night out.
 4. LGBTQ+ Community Center: The LGBTQ+ Community Center of Des Moines serves as a hub for the local queer community. It offers a range of programs, support services, and social events throughout the year. The center organizes educational workshops, support groups, art exhibits, and social gatherings that foster a sense of community and provide resources for LGBTQ+ individuals in Des Moines.
 5. LGBTQ+ ลีกกีฬา: Des Moines boasts LGBTQ+ sports leagues that provide opportunities for recreational and competitive activities. These leagues cater to various interests, such as softball, volleyball, soccer, and bowling. Participating in these leagues not only promotes physical fitness but also fosters a sense of camaraderie and inclusivity within the LGBTQ+ community.
ปรับปรุงอยู่กับเหตุการณ์เกย์ใน Des Moines | 


เมืองหลวงของรัฐไอโอวาตั้งอยู่ใจกลางรัฐ และต้องขอบคุณคำตัดสินของศาลฎีกาของรัฐที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สวรรค์แห่งความเท่าเทียมกันในการแต่งงานในมิดเวสต์ วิทยาลัยหลายแห่งที่นี่ให้ความรู้สึกที่ก้าวหน้า โดยปกติแล้ว Des Moines จะไม่ล้นไปด้วยผู้มาเยือน แต่นักเคลื่อนไหวเกย์ในพื้นที่กำลังเตรียมพร้อมและโอบรับผู้ไม่อยู่นอกรัฐจำนวนหนึ่งที่เดินทางมาเพื่อผูกปม OneIowa.org กำลังสร้างหน้าทรัพยากรสำหรับการสมรสที่แปลกประหลาด ฉากเกย์ค่อนข้างเล็กโดยมีบาร์และคลับเกย์เพียงไม่กี่แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในหมู่บ้าน East Village ที่เป็นมิตรกับคนเดินถนนทางตะวันออกของตัวเมือง

Des Moines อัญมณีแห่งมิดเวสต์ตั้งอยู่ใจกลางใจกลาง เมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐไอโอวาเป็นสถานที่ที่น่าตื่นเต้นในการเยี่ยมชม เนื่องจากเมืองนี้ยังเป็นเมืองหลวงทางการเมืองและวัฒนธรรมของรัฐไอโอวาอีกด้วย ในใจกลางเมืองคุณจะพบกับเมืองหลวงของรัฐไอโอวา อาคารประวัติศาสตร์ไอโอวา และบริเวณคอร์ทอเวนิวและโฟร์ทสตรีทที่ได้รับการบูรณะอย่างสวยงาม

Des Moines มีชุมชนเกย์ที่มีชีวิตชีวา มีบาร์เกย์หลายแห่งใน East Village จากที่นี่ ผ่านเชอร์แมนฮิลล์ไปยัง Drake University มีย่านที่เป็นมิตรกับเกย์ ตรวจสอบด้วยตัวคุณเองในเดือนมิถุนายนเมื่อ ความภาคภูมิใจของเมืองหลวง นำคนนับพันออกจากทั่วรัฐ

Here are  hotspots in Des Moines that you can explore:

 1. เดอะการ์เด้นไนท์คลับ: Located in downtown Des Moines, The Garden Nightclub is a well-known LGBTQ+ venue that hosts a variety of events, including drag shows, dance parties, and live music. The club offers a welcoming atmosphere and is popular among both locals and visitors.
 2. อานม้าที่ลุกโชน: Situated in the Historic East Village, The Blazing Saddle is a long-standing gay bar that has been a staple of Des Moines' LGBTQ+ scene for many years. It offers a lively ambiance, friendly staff, and regular themed nights, making it a popular destination for both the gay community and their allies.
 3. The Garden Patio: Adjacent to The Garden Nightclub, The Garden Patio is an outdoor space where patrons can relax, enjoy a drink, and socialize. The patio features comfortable seating, vibrant decor, and occasional entertainment, providing a fantastic spot to unwind and meet new people.
 4. Buddy's Corral: Located on the west side of Des Moines, Buddy's Corral is a friendly gay bar that offers a relaxed and inclusive environment. It features a pool table, dartboards, and a jukebox, providing a laid-back atmosphere where you can enjoy a drink and engage in conversation with friends.
 5. The Blazing Saddle Annex: Situated near The Blazing Saddle, The Blazing Saddle Annex is an extension of the original bar. This spacious venue hosts a variety of events, including karaoke nights, themed parties, and charity fundraisers, creating a diverse and entertaining experience for its patrons.
 6. The Garden View Lounge: Located within The Garden Nightclub, The Garden View Lounge offers a more intimate setting where guests can enjoy craft cocktails, conversation, and a cozy ambiance. It's an ideal spot for those seeking a quieter environment within the bustling nightlife of Des Moines.
 7. Lime Lounge: Situated in the Court Avenue Entertainment District, Lime Lounge is a trendy LGBTQ+-friendly nightclub that features a modern and stylish interior. With its energetic atmosphere, live DJs, and a dance floor, it attracts a diverse crowd of party-goers looking for a fun night out.
 8. The Garden Cabaret: Connected to The Garden Nightclub, The Garden Cabaret is a performance venue that showcases a variety of entertainment, including drag shows, comedy acts, and live music performances. The Cabaret provides an opportunity to enjoy talented performers and experience the vibrant LGBTQ+ arts scene in Des Moines.

Here is a  gay-friendly hotels in Des Moines, IA:

 1. โรงแรมลิเบอร์ตี้ (Gay-Friendly): Located in the heart of downtown Des Moines, The Liberty Hotel offers modern accommodations with a welcoming atmosphere. The hotel features stylish rooms, a fitness center, and a rooftop bar with panoramic views of the city. Check Availability and Prices: ลิงก์ Booking.com
Gayout คะแนน - จาก 0 การจัดอันดับ
ที่อยู่ IP นี้มี จำกัด
Booking.com