gayout6

ลืมชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณของคุณหรือไม่

ถ้าคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณหายไปโปรดป้อนที่อยู่อีเมลของคุณแล้วคลิกปุ่มส่งชื่อผู้ใช้และชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของคุณ
ถ้าคุณ ลืมทั้งชื่อและรหัสผ่านของคุณโปรดเรียกคืนชื่อผู้แรกแล้วใช้รหัสผ่าน หากต้องการกู้คืนชื่อผู้ใช้ของคุณกรุณาใส่ที่อยู่ E-mail ของคุณออกช่องชื่อผู้ใช้ที่ว่างเปล่าจากนั้นคลิกที่ปุ่มชื่อส่งและชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของคุณ จากนั้นคุณสามารถใช้รูปแบบเดียวกันนี้ในการกู้คืนรหัสผ่านของคุณ
ถ้าคุณ ลืมรหัสผ่านของคุณ แต่ทราบชื่อผู้ใช้ของคุณกรุณาใส่ชื่อผู้ใช้และที่อยู่อีเมลของคุณของคุณกดปุ่มส่งรหัสผ่านและคุณจะได้รับรหัสผ่านทางอีเมล์ ใช้รหัสผ่านใหม่ที่จะเข้าใช้งานเว็บไซต์
Booking.com