เกย์รัฐอันดับ: 17 / 50

ไมอามี่: อัลตร้าเทศกาลดนตรี 2020
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

ปรับปรุงอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไมอามี่ฟลอริด้า |


คะแนน Gayout - จาก 0 การจัดอันดับ
วัน 29 ที่ผ่านมา · Merillbup
การตรวจทานกำลังรอการอนุมัติ
รีวิว
ХУДОЖЕСТВЕННАЯФОТОСЪЕМКАВМОСКВЕОТ 800 РУБЛЕЙ!

ПредложениеотСОБСТВЕННИКА, безкомиссииипереплат, скидкапридолгосрочномсотрудничестве!

СетьфотосалоновФОТОРАДУГА - отличныйвариантдляХудожественнойфотосъемки:

художественнаяфотографиязаставляетчеловекаконцентрироваться, исследоватьизображениефрагментомг

ЗВОНИТЕ +7 (495) 369-21-25; +7 (495) 684-56-68; +7 (985) 442-29-68 ;, 9-20 иБЕЗВЫХОДНЫХ!
http://photoraduga.ru/hudozhestvennaya-fotosyomka/

КружкицветныевФоторадуге
แสดงมากขึ้น
0 of 0 คนคิดว่ารีวิวนี้เป็นประโยชน์
1 เดือนที่ผ่านมา · Merillbup
การตรวจทานกำลังรอการอนุมัติ
รีวิว
БИЗНЕСПОРТФОЛИОВМОСКВЕОТ 800 РУБЛЕЙ!

ПредложениеотСОБСТВЕННИКА, безкомиссииипереплат, скидкапридолгосрочномсотрудничестве!

СетьфотосалоновФОТОРАДУГА - отличныйвариантдляБизнеспортфолио:

ที่อยู่อาศัยในเมือง

ЗВОНИТЕ +7 (495) 369-21-25; +7 (495) 684-56-68; +7 (985) 442-29-68 ;, 9-20 иБЕЗВЫХОДНЫХ!
http://photoraduga.ru/biznes-portfolio-foto/

ТарелкивФоторадуге
แสดงมากขึ้น
0 of 0 คนคิดว่ารีวิวนี้เป็นประโยชน์
1 เดือนที่ผ่านมา · Merillbup
การตรวจทานกำลังรอการอนุมัติ
รีวิว
АРЕНДА ФОТОСТУДИИ В МОСКВЕ ОТ 800 РУБЛЕЙ!

ПредложениеотСОБСТВЕННИКА, безкомиссииипереплат, скидкапридолгосрочномсотрудничестве!

Сеть фотосалонов ФОТОРАДУГА - отличный вариант для Аренды фотостудии:

Ни погода, ни какие либо другие обстоятельства не смогут помешать вам...

ЗВОНИТЕ +7 (495) 369-21-25; +7 (495) 684-56-68; +7 (985) 442-29-68 ;, 9-20 иБЕЗВЫХОДНЫХ!
http://photoraduga.ru/arenda-fotostudii-v-moskve/

Фотосъемка в Фоторадуге
แสดงมากขึ้น
0 of 0 คนคิดว่ารีวิวนี้เป็นประโยชน์
1 เดือนที่ผ่านมา · Merillbup
การตรวจทานกำลังรอการอนุมัติ
รีวิว
НОВОЕОБЩЕЖИТИЕВМОСКВЕ 180 РУБЛЕЙВСУТКИ!

ПредложениеотСОБСТВЕННИКА, безкомиссииипереплат, скидкапридолгосрочномпроживании!

Этобезусловнолучшеесочетание«ЦЕНА-КАЧЕСТВО»дляразмещениявближайшемПодмосковье Общежитиерасположенов 2-хотдельностоящихзданияхирассчитанона 716 мест.
Общежитие«ХотелХотШереметьево»придетсяповкусу, преждевсего, тем, ктоищетпостоянноеместопрожителяПвитивин Вобщежитиивыполненвысококлассныйсовременныйремонт
Нашипостоянныеклиенты - этотелюди, которыеприелогмвгосвогодлякоторытал
КОМНАТЫ:
От 2-хместныхдо 22-хместных

УДОБСТВА:
Унасвобщежитииестьвсе, чтонужнодлякомфортногопроживания:
- бесплатный Wi-Fi
- ортопедическиематрасы
- душевыекомнаты
- туалеты
- кухни, оборудованныевсейнеобходимойтехникой:
- холодильники
- микроволноваяпечь
- электрическаяплитасвытяжкой
- профессиональныестиральныемашины
- местодлякурения
- уборка, сменабелья (бесплатно)
- комнатыоборудованыдвухъяруснымикроватями, шкафамидляодежды, прикроватнымитумбочками Внекоторыхкомнатахестьтелевизорыихолодильники

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Адресобщежития: Московскаяобласть, Солнечногорскийрайон, сельскоепоселениеЛуневское, д. Дубровки, улицаАэропортовская, строение№7
«ก่อนหน้า«ก่อนหน้าถัดไป»
Наавтобусахтакжеможнодобратьсядоаэропорта«Шереметьево»
Рядомсобщежитием: продуктовыйкруглосуточныймагазин.


Какдонасдобраться!? ОбщежитиеХотелхот«Шереметьево»

1 ตัวเลือก
Отметро«Речнойвокзал» (ориентируемсянапоследнийвагон) сестьнаавтобус№ 851. Доехатьдоостановки«ГОСНИИГА» (Государственныйнаучныйинститутгражданскойавиации) далееперейтинапротивоположнуюсторону, и
1.1 Отостановкиидтипешкомчерезд. «Исаково» 1.8 кмдообщежития
1.2 Дождатьсяавтобуса№ 48 (ไปยังДубровки) доехатьдоконечнойиотмагазинадообщежития 200 метровпройтипешком

ตัวเลือก 2
Отметро«Савеловскаяили«Тимирязевская»наэлектричкедоехатьдостанции«Лобня»далеенужновыйтикавтобусамисестьнаавтобус№ 48 (доДубровки) ехатьдоконечнойиотмагазинадообщежития 200 метровпройтипешкомЗВОНИТЕ 8 499 638 29 41, КРУГЛОСУТОЧНОиБЕЗВЫХОДНЫХ!
hotelhot.ru


общежитиевмосквеквартирноготипа
แสดงมากขึ้น
0 of 0 คนคิดว่ารีวิวนี้เป็นประโยชน์
1 เดือนที่ผ่านมา · Merillbup
การตรวจทานกำลังรอการอนุมัติ
รีวิว
НОВОЕОБЩЕЖИТИЕВМОСКВЕ 180 РУБЛЕЙВСУТКИ!

ПредложениеотСОБСТВЕННИКА, безкомиссииипереплат, скидкапридолгосрочномпроживании!

Нашеобщежитие - отличныйвариантдлякомфортногопроживания:

- БЕСПЛАТНЫЙ Wi-Fi;
- ортопедическиематрасы;
- простоpнаяоборудованнаякyхня;
- круглосуточнаяохрана, сухойзакон;
- ежедневнаяуборкаисменабелья
- душ;
- холoдильниквкoмнате;
- тeлевизор;
- микpoвoлноваяпечь;
- электpическaяплита c вытяжкой;
- стиральнaямашина

ЗВОНИТЕ 8 499 638 29 41, КРУГЛОСУТОЧНОиБЕЗВЫХОДНЫХ!
hotelhot.ru

общежитиерядомсметрона 2 места
แสดงมากขึ้น
0 of 0 คนคิดว่ารีวิวนี้เป็นประโยชน์

ต้องการแบ่งปันเพิ่มเติมหรือไม่? (ไม่จำเป็น)

..%
ไม่มีคำอธิบาย
  • ขนาด:
  • ประเภทงาน:
  • ตัวอย่าง: