gayout6

Pink Dot 15 Singapore เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นในปี 2023 ซึ่งถือเป็นปีที่ 15 Pink Dot เป็นกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไรในสิงคโปร์ที่สนับสนุนสิทธิและการยอมรับของชุมชน LGBTQ+ เริ่มต้นในปี 2009 และได้กลายมาเป็นงานชุมนุมประจำปีที่สำคัญ นำผู้คนหลายพันคนมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองความรัก ความหลากหลาย และความเท่าเทียม

โดยปกติงานจะจัดขึ้นที่ Hong Lim Park ซึ่งเป็นสถานที่แห่งเดียวในสิงคโปร์ที่อนุญาตให้มีการประท้วงและการเดินขบวนในที่สาธารณะ ผู้เข้าร่วมรวมตัวกันเพื่อสร้าง "จุดสีชมพู" ของมนุษย์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการสนับสนุนชุมชน LGBTQ+ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการต่อสู้ของพวกเขา งานนี้ประกอบด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ การแสดงสด และบูธของชุมชนที่จัดแสดงองค์กร LGBTQ+ ในท้องถิ่นต่างๆ

แม้ว่ารายละเอียดที่แท้จริงของ Pink Dot 15 Singapore อาจแตกต่างกันไป แต่งานนี้มีคุณลักษณะที่โดดเด่นบางประการ:

  1. ชุดรูปแบบ: ทุกปี Pink Dot จะใช้ธีมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสะท้อนถึงแรงบันดาลใจและเป้าหมายของชุมชน LGBTQ+ ธีมของ Pink Dot 15 Singapore อาจเกี่ยวข้องกับการต่อสู้อย่างต่อเนื่องเพื่อสิทธิที่เท่าเทียมกันหรือการส่งเสริมความรักและการไม่แบ่งแยก

  2. เอกอัครราชทูต: Pink Dot มักจะมีคนดังในท้องถิ่นและบุคคลสาธารณะเป็นทูต ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่การรับรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์และสาเหตุ

  3. ส่วนร่วมของชุมชน: งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากชุมชน LGBTQ+ และพันธมิตร รวมถึงการตั้งบูธเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรหรือกิจกรรมของพวกเขา มีส่วนร่วมในการเขียนโปรแกรมของงาน หรือเป็นอาสาสมัครในวันงาน

  4. การประกัน: Pink Dot อาศัยการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ซึ่งมักจะเป็นธุรกิจในท้องถิ่น เพื่อช่วยสนับสนุนเงินทุนในการจัดงาน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จำนวนผู้สนับสนุนเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นสำหรับสาเหตุ

  5. เหตุการณ์ระหว่างประเทศ: Pink Dot ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในเมืองอื่นๆ ทั่วโลก เช่น ฮ่องกง ลอนดอน และนิวยอร์ก กิจกรรมเหล่านี้เรียกว่า "Pink Dot Overseas" มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชน LGBTQ+ ในสิงคโปร์

ปรับปรุงอยู่กับเหตุการณ์ในสิงคโปร์| <
Gayout คะแนน - จาก 0 การจัดอันดับ
ที่อยู่ IP นี้มี จำกัด
Booking.com