gayout6

โทพีกาเป็นเมืองหลวงของรัฐแคนซัส และแท้จริงแล้ว มันคือ "เมืองหลวง" ที่มีข้อเสนอมากมาย เป็นเมืองที่ค่อนข้างก้าวหน้า มีความผสมผสาน และเป็นกันเอง พร้อมด้วยบรรยากาศแบบมิดเวสต์ โอกาสมากมาย และกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมาย ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นเมืองที่มีชุมชน LGBTQ ที่เจริญรุ่งเรืองและมีประวัติการต้อนรับและสนับสนุนชุมชน LGBTQ อันที่จริง ก่อนที่การแต่งงานของเพศเดียวกันจะกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมาย เมืองนี้เป็นหนึ่งในสองเมืองที่มีการจดทะเบียนคู่ครองในประเทศ และยังเป็นผู้บุกเบิกระดับประเทศในการให้การคุ้มครองพนักงานทั้งภาครัฐและเอกชนตามรสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ ด้วยเหตุผลหลายประการ Topeka จึงเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมที่จะเรียกว่าบ้าน!
Topeka, Kansas, is a vibrant city that celebrates diversity and hosts several LGBTQ+ events throughout the year.
Here are some gay events in Topeka:

 1. เทศกาลแห่งความภาคภูมิใจ: The Topeka Pride Festival is an annual event that brings together the LGBTQ+ community and allies. It features a lively parade, live music performances, dance parties, food vendors, informational booths, and community organizations. The festival aims to promote inclusivity, acceptance, and celebrate the LGBTQ+ culture.
 2. ลากแสดงs: Topeka has a thriving drag scene, with various drag shows organized throughout the year. These shows showcase talented drag performers who entertain the audience with their captivating performances, lip-syncing, and stunning costumes. The drag shows often take place in LGBTQ+ venues or bars that are known for their inclusive and supportive atmosphere.
ปรับปรุงอยู่กับเหตุการณ์เกย์ใน Topeka, KS | 

 

 


Popular gay hotspots in Topeka, KS.:

 1. บูมเมอแรง: Located in the heart of downtown Topeka, The Boomerang is a popular LGBTQ+ bar and nightclub. It offers a vibrant atmosphere with regular drag shows, karaoke nights, and themed parties. The Boomerang is known for its welcoming and inclusive environment.
 2. Wo's: Wo's is a gay-friendly restaurant and bar that has been serving the LGBTQ+ community for many years. It offers a diverse menu of American comfort food, along with a wide selection of drinks. The venue often hosts special events, including live music performances and trivia nights.
 3. Club Evolution: Club Evolution is a gay nightclub that caters to a diverse crowd. It features multiple dance floors with different music genres, providing options for everyone's taste. The club hosts regular theme nights, such as Latin nights and drag shows, creating an energetic and entertaining atmosphere.
 4. The Break Room: The Break Room is a popular gay-owned bar and performance venue that showcases local talent, including drag shows, live music, and stand-up comedy. The venue offers a relaxed and laid-back atmosphere, making it a great place to unwind and enjoy the entertainment.
 5. Topeka Equality House: The Topeka Equality House is not a traditional hotspot but deserves a mention for its significant contribution to LGBTQ+ activism. Located across the street from the Westboro Baptist Church, the house is painted in rainbow colors and stands as a symbol of love, acceptance, and equality.
 6. Jayhawk Theatre: While not exclusively a gay hotspot, the historic Jayhawk Theatre often hosts LGBTQ+ events, including film screenings, theater performances, and panel discussions. It has become a gathering place for the local LGBTQ+ community, providing cultural experiences and entertainment.
 7. NOTO ย่านศิลปะ: The NOTO Arts District is a vibrant neighborhood known for its arts and cultural events. It frequently hosts LGBTQ+-friendly events, such as art exhibitions, live performances, and street festivals. Exploring this district can lead you to various LGBTQ+ inclusive venues, galleries, and boutiques.
 8. การเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจ: Topeka celebrates Pride Month with various events throughout June. These events include parades, picnics, live music, and community gatherings. Keep an eye out for local organizations and community centers that arrange Pride-related activities during this time.

Here is a list of gay-friendly hotels in Topeka, KS:

 1. โรงแรมไซรัส (Gay-Friendly) Cyrus Hotel is a stylish and modern hotel located in downtown Topeka. With its contemporary design and comfortable accommodations, it offers a welcoming atmosphere for all guests. The hotel features spacious rooms, a fitness center, an on-site restaurant, and a rooftop bar with panoramic city views. Check Availability and Prices: Booking.com
 2. โรงแรมแคปิตอล พลาซ่า โทพีกา (Gay-Friendly) Capitol Plaza Hotel Topeka offers a blend of comfort and convenience in the heart of the city. The hotel features well-appointed rooms, an outdoor pool, a fitness center, and an on-site restaurant. Its central location allows easy access to attractions, shopping, and dining options. Check Availability and Prices: Booking.com
 3. Residence Inn by Marriott Topeka (Gay-Friendly) Residence Inn by Marriott Topeka provides spacious suites with fully equipped kitchens, making it a great choice for extended stays. The hotel offers complimentary breakfast, a fitness center, an indoor pool, and a barbecue area. It is located near major highways, providing easy access to the city's attractions. Check Availability and Prices: Booking.com
Gayout คะแนน - จาก 0 การจัดอันดับ

ต้องการแบ่งปันเพิ่มเติมหรือไม่? (ไม่จำเป็น)

..%
ไม่มีคำอธิบาย
 • ขนาด:
 • ประเภทงาน:
 • ตัวอย่าง: